Veelgestelde vragen

De Torhoutbon kan je rechtstreeks kopen aan het onthaal van het stadskantoor en in het Vrijetijdshuis of online via deze website

Ga met je bon rechtstreeks langs bij een deelnemende handelaar en gebruik de bon als betaalmiddel. Scan de QR-code via een tablet of smartphone.
Opgelet: de Torhoutbon moet in één keer opgebruikt worden bij één deelnemende handelaar.

De bon is geldig tot de vervaldatum vermeld op de bon, wat overeenkomt met exact 2 jaar na aankoop.
Let op: de bon verlengen kan niet. Gebruik de bon dus op tijd!

De waarde en de vervaldatum van je Torhoutbon staan vermeld op de bon zelf.

Nee, de Torhoutbon moet in één keer verzilverd worden.

Zeker. Je kan het overzicht van alle deelnemende handelaars hier terugvinden.

Bedrijven, verenigingen, organisaties… kunnen makkelijk Torhoutbonnen op factuur aankopen. Hiervoor vink je bij "Keuze bonnen" gewoon het vakje "Bedrijf of vereniging" aan

Wil je een beroep doen op het onthaal van het Stadskantoor om digitale Torhoutbonnen op te maken, af te printen en eventueel in te pakken? Dat kan als er voldaan is aan volgende voorwaarden:

  • Het moet om een voldoende groot aantal Torhoutbonnen gaan. Onder 'groot aantal' verstaan we minimum 50 Torhoutbonnen met een waarde vanaf 20 euro per bon. Het totaalbedrag van alle bonnen samen moet dus gelijk zijn aan of hoger zijn dan 1.000 euro.
  • De hulp wordt minimum drie weken op voorhand aangevraagd. Dit wil zeggen: drie weken voor de datum van de uitgifte van de Torhoutbonnen. De aanvraag wordt via mail verstuurd naar het onthaal van het Stadskantoor (onthaal@torhout.be). In de mail moeten volgende gegevens zeker vermeld worden: het aantal aan te kopen Torhoutbonnen, de waarde van de bonnen, de gewenste uitgiftedatum van de bonnen, of de bonnen al dan niet ingepakt moeten worden door het onthaal of als het bedrijf, de vereniging, de organisatie omslagen wil ontvangen om de bonnen zelf in te verpakken en de contact- en facturatiegegevens.
  • De Torhoutbonnen worden pas opgemaakt, afgeprint en eventueel ingepakt van zodra de betaling voltooid werd.

Is er niet voldaan aan deze voorwaarden? Dan kan er geen beroep gedaan worden op de hulp van het onthaal van het Stadskantoor en is het bedrijf, de vereniging of de organisatie zelf verantwoordelijk om Torhoutbonnen aan te kopen via www.torhoutbon.be.

Kocht je bedrijf, vereniging of organisatie op eigen initiatief Torhoutbonnen aan via de website? Dan kan het voor de aangekochte Torhoutbonnen - na bewijs van betaling - een omslag verkrijgen aan het onthaal van het Stadskantoor. Het aantal te verkrijgen omslagen is identiek aan het aantal aangekochte Torhoutbonnen.